30 June 2009

問客問

很多時候,人總以爲或希望自己什麽都知道,因為全知全能仿佛能給他們鶴立雞群、與衆不同的感覺。而人,就是這麽的天真無知,以爲這些膚淺的行爲就能讓他們敷衍了事。正因如此,每當身邊的人面對困惑需要一些意見的時候,他們便搖身一變,成爲天下無敵的智者,也等不及善信雙手合十向他許願,總之他們就如相當靈驗的神仙般有問必答、有求必應!

可是,他們可能不明白,智者從來就不會天下無敵,只會與世無爭。這個世界實在有太多飛上枝頭變鳳凰的故事,但在知識的角度裏,唾手可得的,很可能都是些語無倫次的無病呻吟。

有句話說的好:「給人魚吃,不如給他一跟釣竿,教他如何釣魚。」要能做到這,便需要問客問,而絕非答客問。

甲:早晨
乙:是?
甲:近日公司發生左事呀,想聽你的意見。
乙:?
甲:公司本身有3個業務員,依家會走2個,再請番1個新的人。
乙:哈!發生什麽事了?
甲:因為阿頭唔係太喜歡佢地。
乙:明白。
甲:所以佢講埋d好難聽的東西,令佢自動走。對我最大困擾的,是佢訂價出現問題。比方說,我地的批發價係$150;但係其他地方的零倉價竟然係$500 3 盒,另加送測試。
乙:那又如何?你的崗位是?
甲:我係要推廣產品比藥房的,如果佢甘訂價錢,一定無人肯要。
乙:你的崗位是?
甲:唔明你意思。。。
乙:你的職責是!?
甲:賣野比藥房
乙:還有?
甲:反映藥房意見比公司知。你意思係,我同阿頭反映依個問題?
乙:好。那你反映了沒?
甲:佢都知的,不過無咩反應。因為佢負責訂價的。
乙:那你應如何做?
甲:公司細,佢差唔多話晒事架。
乙:那你應如何做?
甲:而且佢阿頭都知價錢,亦無咩反應。
乙:那你應如何做?
甲:除左不停同佢講,或者搵第二份工,我想唔到方法。
乙:很好。你的底綫會定在哪?
甲:我依家唔走得至。。。因為我年底要做東亞運義工,唯有留係到。
乙:那你的底綫在哪?
甲:一直做下去,直至年尾。我明你意思,不過有人提議我照走,寧願到時同東亞運講唔得閒。
乙:那你如何定義誠實(integrity)?
甲:應承左人的,盡量去做好。
乙:那你的底綫現在在哪?
甲:不過我認為有時亦要為自己將來打算。
乙:如果是這樣的話,你根本就不需要意見。就按你自己的意願行事吧。
甲:我明白你意思了。
乙:那是?你從剛才的對話中得到什麽?
甲:我會做下去。
乙:為什麽?會用什麽態度對待?和做到什麽時候?
甲:最少直至年底。。。因為唔想反口。
乙:很好。還有其它問題嗎?
甲:無啦,謝謝。